Byť dobrý v golfe nie je len o tvrdom odpale.
Je to o znalosti kam chcete hrať a ako sa tam dostanete.
                                                                                                                                                                                         

Simon Holmes - golfový tréner                                                           

Home /  SLOVNÍK
Slovník

 

A


Albatros
Jamka zahraná na tri rany pod par (5-parová jamka zahraná na 2 rany).

B


Back spin
Spätná rotácia loptičky, ktorú zapríčiní skrátenie dráhy loptičky po dopade, alebo jeho zastavenie.


Bag
Golfový vak (taška).


Birdie
Jamka zahraná na 1 ranu pod par.


Bogey
Jamka zahraná na jednu ranu nad par (3-parová jamka zahraná na 4 rany).


Brutto výsledok
Počet všetkých rán dosiahnutých na 18tich jamkách.


Bunker
Prekážka na ihrisku tvorená pieskom.

C


Caddie
Hráčov pomocník pri hre, ktorý nie len nosí palice, ale pomáha aj svojimi radami.


Carry
Vzdialenosť, ktorú lopta preletí vzduchom.

D


Divot
Vyseknutý drn trávy pri údere


Dog - Leg
Zahnutý tvar dráhy (doľava, doprava).


Double bogy
Jamka zahraná na dve rany nad par.


Draw
Rana, ktorá sa za letu mierne stáča doľava.


Drive
Odpal, rana z odpaliska.


Driver
Najdlhšia palica s malým sklonom úderovej plochy určená na rany z odpaliska.


Driving range
Plocha určená na tréning dlhých úderov. Cvičné odpalisko, cvičná lúka


Drop
Spustenie loptičky na zem z výšky ramien, ktorým sa podľa pravidiel riešia niektoré herné situácie.

E


Eagle
Jamka zahraná na 2 rany pod par.

F


Fade
Rana, ktorá sa za letu mierne stáča doprava.


Fairway
Plocha medzi odpaliskom a jamkoviskom, ktorá je zvyčajne kosená na 15-20mm.


Fairway wood
(Fervejové drevo) Palica označovaná ako drevo č. 2 až 11, ktorá je prevažne určená na hru na fairway. Najčastejšie používané sú fairway drevá č. 3


Flag
Vlajka na tyči dlhej 2 metre, ktorá slúži na označenie polohy jamky pre lepšiu orientáciu hráčov.


Flight
Partia hráčov 2,3, maximálne 4.


Fore
Upozornenie hráčov na letiacu loptičku alebo na inú nebezpečnú situáciu.

G


Golfové pravidlá
(Rules of golf) Súbor zásad a predpisov, ktorými sa riadi hra na celom svete. Pravidlá sú revidované, aktualizované a vydávané každé štyri roky.


Green
Jamkovisko (najnižšie kosená tráva).


Green card
Osvedčenie o tom, že hráč dosiahol určitú výkonnosť a znalosť.


Green fee
Poplatok za hrane na ihrisku.


Grip
Gumová alebo kožená horná časť palice kruhového prierezu, za ktorú sa palica drží.

 

 

TIP: Pelikan.sk - Lacné letenky, online rezervácie.

 

H


Handicap
Číslo od 0-36 značiace výkonnosť hráča, vyjadruje v počet rán, ktoré hráč zahrá za jedno kolo nad normu ihriska.
Čím nižší hendicap, tým lepší hráč.


Hendikep jamky
Číslo na score card, ktoré vyjadruje relatívnu obtiažnosť jamky na danom ihrisku.


Hole in one
Jamka zahraná na jednu ranu.


Hook
Rana, ktorá sa za letu ostro stáča doľava.


Hra na rany
(Stroke play) Typ súťaže, pri ktorej sa počíta a hodnotí celkový počet rán na všetkých jamkách. Môže sa hrať s hendikepovým vyrovnaním alebo bez neho.


Hranica ihriska
(Out of bounds) Hranica ihriska, za ktorou je hra zakázaná.

CH


Chip
Nízka prihrávka na jamkovisko s dlhým kotúľaním.

J


Jamka
(Hole) Otvor v jamkovisku o priemere 108mm, do ktorého sa loptička musí zahrať. Vo vnútri má vložku, do ktorej sa zasúva vlajka.


Jamková hra
(Match play) Typ zápasu, pri ktorom hrajú 2 hráči o jednotlivé jamky. Jamku vyhráva hráč, ktorý zahral danú jamku na menší počet úderov.

K


Kolo
18 jamiek tvorí 1 kolo.


Krátka hra
(Short game) Prihrávky na jamkovisko a paty.

L


Lie
Uhol medzi násadou (shaft) a dolnou hranou hlavy palice.


Links
Typ pieskovitého ihriska na morskom pobreží viac menej bez umelých zásahov do terénu.


Loft
Sklon úderovej plochy od zvislej roviny, určujúci výšku rany. Pohybuje sa od 7stupňov u drajverov po 65 stupňov u lobvečky (lobwedge).

M


Markovanie
Označenie polohy loptičky pred zdvihnutím pokiaľ to pravidlá dovoľujú.


Markovátko
(Marker) Malý, zvyčajne guľatý predmet, ktorý slúži na označenie polohy loptičky.


Miestne pravidlá
(Local rules) Doplnky oficiálnych pravidiel pre dané ihrisko, ktoré riešia neobvyklé situácie nezahrnuté do všeobecných pravidiel.

N


Náhodná voda
Náhodne nahromadená voda na ihrisku napr. tesne po búrke. Pre hru z takéhoto miesta platia špeciálne pravidlá.


Náhodný vplyv
Náhodné ovplyvnenie letu loptičky divákmi alebo zvieraťom.


Náprah
Prvá fáza pohybu palice smerujúca od lopty pred samotným úderom.


Netto výsledok
Výsledok po odpočítaní hráčovho hendikepu.


Norma ihriska
Číslo udávajúce na koľko rán by teoreticky mal ihrisko zahrať vynikajúci hráč. Zvyčajne sa táto norma rovná súčtu párov jednotlivých jamiek, ale nie je to podmienkou. Normovanie je celosvetovo jednotné.

O


Odpalisko
(Tee) Zvyčajne vyvýšená rovná plocha, z ktorej sa začína hrať daná jamka. Musí byť patrične označená dvoma značkami. Pri odpalisku bývajú umiestnené tabule informujúce o parametroch danej jamky. Na odpalisku je povolené používať špeciálny podstavec pod loptičku - tee (týčko).

P


Par
Číslo udávajúce na koľko rán by mal hráč zahrať jamku. Bežný par jamiek je 3 až 5 podľa dĺžky jamky. Predpokladá sa, že na dohranie loptičky do jamky sú potrebné 2 paty.


Pat
(Putt) Rana na jamkovisku, ktorá sa hrá špeciálnou palicou - patrom. Pri patoví sa uplatňujú viaceré zvláštne pravidlá.


Patter
Patter je špeciálna palica pre hranie úderu patt.


Päta
(Heel) Časť hlavy palice pod násadou (pod tzv. šaftom)


Pitching wedge (PW)
Palica s veľkým sklonom úderovej plochy na vysoké rany s rýchlym zastavením.


Pôda v oprave
(Ground under repair) Terén, ktorý nie je spôsobilý na hru.


Prekážka
(Hazzard) Prirodzená alebo umelá prekážka na ihrisku, ktorá sťažuje hru. Sú to buď pieskové bunkre alebo vodné plochy (rybníky, potoky a iné). Pre hru tu platia zvláštne pravidlá.


Profesionál
Hráč, tiež označovaný ako Pro, ktorý si zarába hraním alebo výukou golfu.


Provizórna lopta
Loptička hraná v okamihu, kedy existuje opodstatnená domnienka, že je pôvodná lopta stratená alebo mimo hraníc ihriska.


Putting-green
Cvičné jamkovisko na tréning krátkej hry a patovania.

R


Raf
(Rough) Neoficiálne označenie nekosených plôch mimo ferveje.


Range-balls
Cvičné lopty, môže sa s nimi hrať len na cvičných priestoroch.

S


Sada palíc
Určitý počet palíc, ktoré hráč pri hre používa. Maximálne však 14 palíc. Skladbu palíc si určuje sám. Obyčajne to bývajú 3 drevá, 10 želiez a 1 pater.


Sand wedge (SW)
Palica s veľkým sklonom úderovej plochy, určená hlavne pre hru v bankri. Veľa hráčov ju však používa aj k prihrávkam na jamkovisko.


Score card
Karta, do ktorej zapisovateľ zapisuje výsledok hráča na jednotlivých jamkách. Bývajú na nej uvedené dĺžky jednotlivých jamiek, par, hendikepový index a miestne pravidlá.


Scratch player
(Skreč hráč) Hráč, ktorý dokáže zahrať dané ihrisko na normovaný počet úderov (má teda hendikep 0).


Standard Scratch Score (SSS)
Norma ihriska.


Shaft
Kovová alebo grafitová stredná časť palice kruhového prierezu, na ktorú je upevnená hlava palice a grip.


Slice
(Slajz) Rana počas letu silne sa stáčajúca do prava. (Pre ľavákov doľava.)


Square
Tento výraz sa používa jednak k popisu takého postoja hráča, kedy spojnica jeho chodidiel, kolien a ramien je rovnobežná s cieľovou čiarou, a jednak aj k vyjadreniu toho, že úderová plocha palice je kolmá na cieľovú čiaru.


Stableford
Typ bodovanej súťaže, kedy hráč dostane 2 body,ak zahrá jamku na par, 3 body za birdie, 4 body za eagle a jeden bod za bogey. Hodnotí sa počet získaných bodov za celé kolo. Môže sa hrať netto, brutto, jednotlivci aj skupiny.


Stratená lopta
Hráč môže hľadať svoju loptičku (napr.v rafe) max. 5 minút. Po tejto dobe je loptička považovaná za stratenú, a hráč musí dať do hry novú, podľa v pravidlách predpísaného postupu.


Swing
Pohyb palicou z náprahu s úmyslom zasiahnuť loptičku.

T


Tee
Odpalisko a zároveň malý stojanček z dreva alebo umelej hmoty v tvaru "T" , na ktorý si hráč smie položiť loptičku pri prvej rane na odpalisku.


Tee time
Označenie rezervovaného času pre hru, ktorý si hráči vopred dohodli na vybranom ihrisku.


Top
Spravidla zlý úder loptičky zhora, ktoré spôsobí, že loptička letí po zemi.


Topnutie loptičky
Zasiahnutie loptičky v hornej časti namiesto zospodu. Dráha letu je veľmi nízka, často tiež mimo dráhy. Ostrá hrana palice môže loptičku naseknúť.


Trestná rana
(Penalty stroke) Rana, ktorú si musí hráč pripočítať k svojmu výsledku za porušenie niektorého pravidla.


Týčko
Podstavec pod loptičku, z dreva nebo umelé hmoty, na ktorý hráč smie umiestniť svoju loptičku na odpalisku.

U


Úder
Dotyk hlavy palice s loptičkou.

W


Wedge
Krátka palica s veľkým sklonom úderovej plochy na vysoké rany.

Z


Zapisovateľ
(Marker) Osoba, ktorá zapisuje hráčovi jeho výsledok do skórkarty a je zodpovedná za správnosť výsledku, najčastejšie to býva spoluhráč v skupine.

 

 

Pridajte si nás: FACEBOOK l TWITTER l GREENIEPLANET

 

 
Partneri:                                         

Často hľadáte

golf, handicap, ihrisko, pravidlá, tréning, trenažér, golf v tv, pga, tiger woods, indoor, slovník, skga, 18 jamka, zelená karta, palice, bag, putt, švih, kluby, dvd, draw, markovátko, legenda, ako hrať,

      Kategórie

       Akcie
       Novinky
       Knihy
       DVD
       Darčekové predmety
       Tip na darček
       Autori
       Archív
       Na sklade

Navigácia

Obchod
Golfservis
Slovník
Golf v TV
Citáty
Wallpapers
Súťaž

Užitočné

Ako nakupovať
Doprava a platba
Obchodné podmienky
Reklamácie
Ochrana súkromia
Často kladené otázky
Partneri
Kontakt

Knihyogolfe.sk

Sme tu pre vás už od roku 2004
Akcie a zľavy
Rýchle doručenie
Široký výber tovaru
Väčšina tovaru skladom

 

reklama

 

Copyright © 2004 - 2020. Golf - knihy (literatúra), dvd, darčeky, citáty, slovník a golf v TV. | Knihy.ogolfe.sk. Designed by Amicomp twitter greenieplanet.com